Rieka Belá, splavovanie,raft

Ilustračný obrázok

Každý Tatranec pozná rieku Belú a jej dravosť. Rieka vzniká zlievaním dvoch tatranských potokov, a to Kôprovského potoka a Tichého potoka. Po 24 km sa vlieva do Váhu pri Liptovskom Hrádku. Typická je tým, že už sa veľakrát odchýlila z pôvodného koryta. Pri Vavrišove sa postavila menšia vodná elektráreň, čo na jednej strane pomohlo, ale táto stavba bola dosť silným zásahom do okolitej prírody. Rieka steká priamo z Tatier, takže voda je veľmi čistá a rafťáci tvrdia, že je to aj najčistejšia a najdivšia rieka na Slovensku pre rafting. Nezabúdajme, že rieka má teplotu od  4°C do 10°C, takže neopren sa každopádne zíde. Splavovanie sa začína od Podbanského, za mostom a je splavná až do Liptovského Hrádku. Ale ako sme už spomínali vo Vavrišove je menšia vodná elektráreň, čo preruší plynulosť splavu. Aspoň máte možnosť oddychu. Podľa vodočetu pri Podbanskom sa dá určiť, či v danom okamihu je rieka splaviteľná. Voda tam musí mať minimálne 70 cm a táto podmienka je väčšinou splnená na jar, keď sa v Tatrách topí veľké množstvo snehu  (apríl, máj ). Vždy pred splavom si treba overiť stav vody. Rieka má na začiatku obtiažnosť  WV III+ s miestami až s 30 % klesaním. Čím bližšie ku Vavrišovu, tým ubúdajú rieke sily a je pomalšia. Celý splavný úsek od Podbanského do Liptovského Hrádku trvá priemerne 2 hodiny.  Pri splave treba dávať pozor na spadnuté stromy vo vode. Ďalšie nebezpečné miesto je hneď za Vavrišovom, kde je v koryte lomový kameň s ostrými hranami a aby ste nemali málo môžete tu vidieť betónové odpady zo stavby elektrárne a sem tam nejaký roksor. Tento úsek je nebezpečný. Na splav musíte mať záchrannú vestu, prilbu, nepremokavú bundu, neoprenový outfit.  Splav tejto rieky si určite vyžaduje aspoň jedného profíka raftera v člne. Nepodceňujte rieku Belá. Prajeme vám dobrý zažitok, veľa divej vody a adrenalínu.

Ubytovanie v okolí : http://slovakia360.com/index.php?Ac[4]=4&SearchPlace=&Mode=Loc&Choice=13&q=Search