Splavovanie Hrona, rieka Hron , Splav

Ilustračný obrázok

Rieka Hron patrí k tým najobľúbenejším riekam na splav na Slovensku. Je to u nás druhá najdlhšia rieka v krajine, ktorá pramení necelé 3 km východne od obce Telgárt. Hron má ešte jedno "naj". Je to jediná rieka, ktorá sa dá splavovať po celej dĺžke za predpokladu, že nie je suchý rok. Keby ste ho chceli celý splaviť, tak vám to zaberie 9-12 dní. Vlieva sa do Dunaja pri Štúrove (1716 km), približne 2 km juhovýchodne od obce "Kamenica nad Hronom". Keď rieka dosahuje priemerný a vyšší stav vody, tak sa splav môže začať od Brezna, alebo z Podbrezovej. V prípade, že stav vody je veľmi nízky, splav rieky sa prevažne začína za Banskou Bystricou. Najviac splavovaný je úsek po dĺžke približne 90 km od ústia do Dunaja. Tam je splavnosť v podstate stále. Mnoho ľudí si obľúbilo úseky "Nemecká- Sliač", "Nemecká-Šalková", ktoré sa dajú tiež splavovať po celý rok . Tieto úseky majú trošku adrenalínu v sebe, natrafíte na miesta, kde si budete môcť otestovať svoje padlovacie schopnosti. Veľkým plusom je, že rieka v týchto úsekoch prechádza cez mnohé dediny, ktoré majú reštauračné služby v blízkosti toku rieky. Je tu aj možnosť stanovať v miestnych kempoch, ale to je potrebné si vopred zistiť, kde taká možnosť je, lebo nie v každej obci je kemp. V prípade splavovania úseku "Nemecká-Šalková", je potrebné dávať si veľký pozor. Na tomto úseku je jedno nebezpečné miesto a to práve v Šalkove, kde je vybudovaná hať. Treba si vystúpiť z člna a preniesť sa za hať. Všeobecne je Hron  veľmi živý so silným riečišťom a kamenitým dnom.  Ak sa vyberiete na celo-hronský splav, tak počas splavu budete musieť zdolať veľa zákrut, a niekedy aj z člna vystúpiť kvôli vodným elektrárňam, ktoré sú našťastie len 4. Prvá je v Dubovej, potom nasleduje Zvolen, Žiar nad Hronom a nakoniec Veľké Kozmálovce. V Tlmačoch je vybudovaná hať a siaha až po Kozmálovce. Úsek z Banskej Bystrice je veľmi premenlivý a treba si zistiť stav rieky, lebo tam má Hron miestami hĺbku pod 80 cm. V ďalšej časti tohto článku by sme vás radi informovali o znečistení rieky, lebo ako vieme prechádza rôznými veľkými mestami, ktoré majú továrne a hoci majú čističky vôd, nie je dobre člupnúť do vody, či  nebodaj sa z nej napiť.

Takže:

Najčistejšie sú úseky

"Brezno-Podbrezová " a "Nová Baňa–Kalná nad Hronom"

Mierne znečistené sú úseky

"Brezno–Slovenská Ľupča" , "Hliník nad Hronom – Nová Baňa" a " Kalná nad Hronom – Želiezovce"

Veľmi znečistený je úsek

"Banská Bystrica–Hliník nad Hronom"

Úsek, ktorý sa neodporúča na splav je "Slovenská Ľupča–Banská Bystrica"

Ak sa už rozhodnete pre splav, tak si zoberte so sebou vodácku prilbu, záchrannú vestu, plavky, nepremokavú bundu a neoprénové topánky. Keď sa rozhodnete pre dlhší splav, tak si pribaľte aj stan. Určite nájdete nejaké tiché miesto na prenocovanie, kde v noci budete počuť v jednom uchu žblnkot Hrona a v druhom slová z pesničky od skupiny Elán " Žila ona a žil on splavovali spolu Hron..."

Ubytovanie na Horehroní : http://slovakia360.com/index.php?SearchPlace=&Mode=Loc&Choice=14&q=Search