Splav Hornádu, Splavovanie

Ilustračný obrázok

Rieka Hornád pramení na úpätí Kráľovej Hole a je jednou z najdôležitejších riek na východnom slovensku. Preteká aj metropolou východu - Košicami. Nielen Košičania ju využíva na rekreáciu avšak málokto vie o možnosti splavovania na kajakoch alebo kanoe.
Najkrajší úsek Hornádu sa nachádza v národnom parku Slovenský raj. Prielom Hornádu je však zakázané splavovať a preto si túto časť rieky môžte prezrieť len z brehov, vďaka vybudovaným turistickým chodníkom. Nižšie, na Čingove sa nachádza vodárenské pásmo. Preto je vhodné začať splav až v Spišskej Novej Vsi.

Splav úseku zo Spišskej Novej Vsi po Margecany trvá približne 2 dni. Následuje plavba po hladine vodnej nádrže Ružín I. a Ružín II. Pre Košičanou je najzaujímavejší úsek od priehrady po hranicu s Maďarskom. Začať splavovať je možné v Malej Lodine, vo Veľkej Lodine, Kysaku alebo Družstevnej pri Hornáde a ukončiť splav v Košiciach na Aničke. V Družstevnej pri Hornáde je vybudovaná MVE, ktorá je nesplavná a je ju potrebné preniesť. Úsek Hornádu od Ružína po sútok s riekou Slaná v Maďarsku je splavný celoročne.

Na úseku od Košíc po hranice s Maďarskom sa nachádza niekoľko MVE (v Košiciach na Aničke, na Jazere a v Ždani) a menšie splavy. Ukončiť splav je možné v Ždani, Trstenom pri Hornáde, v Maďarsku v Hidasnémeti.

Čistý čas plavby z Malej Lodiny do Košíc je približne 5 hodín, ak počítame s prestávkami a prenesením MVE v Družstevnej pri Hornáde je to teda celodenný výlet. Podobne je na tom úsek od Košíc po hranice. Ak nemáte veľa času, je možné splaviť z Družstevnej pri Hornáde do Košíc, čas plavby je v tomto prípade niečo cez 1 hodinu.

 

zdroj: splavujeme.sk