SOLARIS NITRA 14. - 17. 4. 2016, Agrokomplex

Ilustračný obrázok

Po úspešnom 3.ročníku výstavy SOLARIS Nitra 2015, by sme radi upriamili Vašu pozornosť a pozvali Vás na 3. Ročník tejto Medzinárodnej výstavy zariadení a príslušenstva pre fotovoltiku a solárnu techniku -SOLARIS Nitra 2016.
Výstava SOLARIS Nitra 2016 sa uskutoční v dňoch 14. – 17. 4. 2016, a podobne ako v roku 2015,
bude súčasťou komplexu nasledujúcich výstav:

Domexpo 2016 – 11. ročník komplexnej stavebnej výstavy a 8. ročník výstavy drevostavieb, nizkoenergetických a pasív- nych stavieb

Výstava SOLARIS Nitra 2015 priniesla svojím premiérovým ročníkom pre laickú, ale aj odbornú verejnosť nové informácie, poznatky a fakty z oblasti fotovoltiky a solárnej techniky. Solárna energia je významná cesta ako do budúcnosti, informovať obyvateľov Slovenska o využívaní obnoviteľných zdrojov energie. Zároveň je to priestor aj pre výrobcov a dovozcov zariadení pre fotovoltiku a solárnu techniku a ponúkame priestor predstaviť návštevníkom a potencionalným zákazníkom ponuku svojich produktov a služieb.
Komplex výstav, ktorých súčasťou je od roku 2013 aj výstava SOLARIS navštívi viac ako 35 000 návštevníkov čo už dnes zaručuje úspech i výstave SOLARIS NITRA 2015.
Spoluorganizátormi akcie sú:
Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a Slovenská inovačná a energetická agentúra.

 

Kde: Agrokomplex Nitra
Kedy: 14.-17. 4. 2016

Ubytovanie Nitra: http://www.slovakia360.com